The Colossal Iodide - Margaritaville

Måste bli riktigt varmt

Posted Jan. 5, 2015, 9:09 a.m. By minda Tags: bastu

Vi måste byta bastuaggregat innan vintern kör i gång. Nu blir det bara fisljummet. Och det är ju inte det man är ute efter. Hela vintern är det enda man gör att söka värme. I alla all jag. Min man har finskt ursprung och ett liv utan bastu är inget liv för honom. För att inte tala om när mina svärföräldrar kommer på besök. Då sitter dem där i timmar. Jag klarar inte att sitta där så länge med dem eftersom de kastar på nytt vatten hela tiden. Men de njuter ju så det ska jag inte ta ifrån dem. Men som sagt det är dags att byta ut aggregatet. Ju förr desto bättre.